משלוחים

המחירים הם ללא עלויות משלוח. עלות ההזמנה הכוללת היא מחיר המוצרים שהוזמנו בתוספת דמי המשלוח.

המחירים עשויים להשתנות בכל עת, אך (למעט כמפורט לעיל) שינויים לא ישפיעו על ההזמנות שלשמן שלחנו אישור להזמנה.

צבעים- עשינו מאמץ כדי להציג, בצורה מדויקת ככל האפשר, את צבעי המוצרים שלנו המופיעים בשירותים. עם זאת, מכיוון שהצבעים בפועל שתראו יהיו תלויים בצג שלכם, איננו יכולים להבטיח שתצוגת הצג שלכם בצבע כלשהו תהיה מדויקת.

אריזה- אנו נעמוד רק בתקני האריזה המינימליים לשיטת ההובלה שנבחרה.

משלוח ומסירה - בהזמנות עם יותר מפריט אחד, אנו עשויים לפצל את ההזמנה למספר חבילות בהתאם לרמות מלאי לפי שיקול דעתנו. אנו שואפים לספק הזמנות במהירות האפשרית. עם זאת, לפעמים בתקופות מכירה עמוסות, משלוחים עשויים להימשך זמן רב יותר